Rp.1,200,000
Měsíčně
Rp.1,000,000 Instalační poplatek
Server E3 Series​
Intel Xeon E3-1241 V3
4 Core / 8 Threads (@3GHz)
16GB RAM
250GB SSD
1 Gbps Koneksi IIX (Shared)
100 Mbps Koneksi Internasional (Shared)
1 IPv4 Adress
Rp.2,500,000
Měsíčně
Rp.500,000 Instalační poplatek
Server E5 Series V2
2x Intel Xeon E5-2650 V2
64GB RAM (Upgradeable)
2x 1,2TB SAS / 2x 500GB SSD
1 Gbps Koneksi IIX (Shared)​
100 Mbps Koneksi Internasional (Shared)
5 IPv4 Adress
Rp.3,750,000
Měsíčně
Server E5 Series V3/V4​
2x Intel Xeon E5-2697 v3
128GB RAM (Upgradeable)
2x 1,2TB SAS / 2x 500GB SSD
1 Gbps Koneksi IIX (Shared)​​
100 Mbps Koneksi Internasional (Shared)
5 IPv4 Adress
Rp.16,072,300
Měsíčně
Rp.500,000 Instalační poplatek
Custom Dedicated Server
Processor
1x Intel Xeon E5-2620 v4
Clockspeed
2.1 GHz
Turbo Speed
2.6 GHz
(Cores
6 Threads: 12)
RAM
32GB DDR3 ECC Memory
Storaged
1x 256GB SSD