Mini

Sadəcə..
Rp.30,000
monthly

Disk 1 GB NVME
1 Core CPU
1GB RAM
Unlimited Bandwidth
1 Sub & Addon Domain
Estimasi Visitor 50K Visitor /bln​

Small

Sadəcə..
Rp.80,000
monthly

Disk 4 GB NVME
1 Core CPU
2GB RAM
Unlimited Bandwidth
10 Sub & Addon Domain
Estimasi Visitor 100K Visitor /bln​

Medium

Sadəcə..
Rp.180,000
monthly

Disk 10 GB NVME
2 Core CPU
4 GB RAM
Unlimited Bandwidth
Unlimited Sub & Addon Domain
Gratis Domain Min Pembelian 1thn
Estimasi 300K Visitor /bln

Standard

Sadəcə..
Rp.370,000
monthly

Disk 25 GB NVME
4 Core CPU
6 GB RAM
Unlimited Bandwidth
Unlimited Sub & Addon Domain
Gratis Domain Min Pembelian 1thn​
Estimasi 750K Visitor /bln

Plus

Sadəcə..
Rp.660,000
monthly

Disk 50 GB NVME
6 Core CPU
8GB RAM
Unlimited Bandwidth
Unlimited Sub & Addon Domain
Ingoing Email Filter by SPAM Experts

Pro

Sadəcə..
Rp.1,200,000
monthly

Disk 100GB NVME
8 Core CPU
10GB RAM
Unlimited Bandwidth
Unlimited Sub & Addon Domain
Ingoing Email Filter by SPAM Experts

Pro Max

Sadəcə..
Rp.1,740,000
monthly

Disk 150GB NVME
10 Core CPU
12GB RAM
Unlimited Bandwidth
Unlimited Sub & Addon Domain
Ingoing & Outgoing Email Filter by SPAM Experts​