* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .id, .com, .co.id, .biz.id, .my.id, .ac.id, .sch.id, .or.id, .web.id, .ponpes.id, .net, .org, .biz, .info